משפחה של שליחים

פגישה עם הרבי מלך המשיח
הרב בצלאל קופצ'יק, שליח הרבי לפונה
מקבל דולר לצדקה מהרבי מלובביץ', תשנ"בנולד לנו אח! 
(2005, פונה, הודו)
יגאל, ינון, משיח ואביחי עם התינוק החדש דבירהקשר הישראלי רשת ב'

שיחה בין 2 אחים שליחים בשני קצוות תבל


שליח צעיר

לקראת הבר מצווה של יגאל, תשע"ב, 2012